Forside

 

Dansk / Danish Engelsk / English

10 vigtige oplysninger når du udlejer

 

  1. Der skal foreligge en underskreven lejekontrakt inden lejer får nøglen eller flytter ind, gør der ikke det gælder lejelovens almindelige regler, og det kan man som udlejer ikke være tjent med.

  2. Lejeaftalen skal være tidsbegrænset til det antal år man ønsker at udleje boligen, 2årsreglen gælder kun hvis det udlejede er en lejelejlighed, ikke hvis det er en ejerlejlighed.

  3. Som udgangspunkt er det muligt at aftale uopsigelighed i lejeperioden, hvis begge parter vil tiltræde sådanne betingelser.

  4. Hvis du udlejer en ejerlejlighed, som du selv har beboet, vil du som udgangspunkt kunne opsige lejer hvis du selv skal bruge lejligheden - LL§83, opsigelsesperioden er 1 år. Dette kræver dog at muligheden er anført i lejeaftalen.

  5. Du må aldrig lade en lejer blive boende udover den aftalte lejeperiode, dette vil kunne medføre at tidsbegrænsningen bortfalder, lejemålet bliver uopsigeligt efter lejeloven.

  6. Depositum må udgøre et beløb, som svarer til tre måneders husleje. Desuden kan der opkrævet tre måneders forudbetalt leje, dette beløb henstår i lejeperioden, og bos op de sidste tre måneder af lejeperioden.

  7. Huslejen du kan kræve er undergivet regler i lejelovgivningen, boliger som er taget i brug efter 1. januar 1992 har som udgangspunkt fri lejedannelse, altså markedsvilkår. I andre boliger vil der ofte være forskel på markedslejen og den lovlige leje, der gælder her ret komplicerede regler – vi kan give dig nærmere oplysninger om disse regler.

  8. Som udlejer kan man forlange, at boligen tilbageleveres i samme tilstand som den blev overladt til lejer, det er vigtigt at kunne dokumentere dette, dels fastlagt i lejeaftalen dels via billeddokumentation. Ifølge LL kan man aldrig kræve, at en bolig tilbageleveres i bedre stand end den blev modtaget.

  9. Som udlejer er det vigtigt, at aflægge varme og vand regnskab overfor lejer, hvis dette ikke følger LL’s regler er der risiko for bortfald af lejers betalingspligt.

  10. Som udlejer skal du medregne overskud ved udlejning efter de almindelige skatteregler, udlejning af en bolig regnes for selvstændig virksomhed. Du har således mulighed for at anvende kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen. Vi kan give dig nærmere oplysninger om disse beskatningsregler.

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.